آنچه در روز گرگان از خدا میخواهیم!

آنچه در روز گرگان از خدا میخواهیم!

به روزی که به نام روز گرگان نامیده شده است -و البته در ایام خوبی هم هست که فصل تابستان قاعدتاً نفسهایش به شمارش افتاده و احتمالاً!!! خنکای پاییزی وزیدن گرفته- نزدیک که نه! یک روز دیگر  بیشتر باقی نمانده است..

روزی که به هر ترتیب باید گرامی‌اش داشت و آن را مجالی برای گرامی داشتن شهری شایسته نامش دانست.

شهری که با وجود تمام جفاهایی که بر آن رفته است... شهر خوبی است و به قول تابلوهای سطح شهر "شهر مهربانی" است.

در روز تولد هر کسی از خوشی ها میگویند و جشن میگیرند پس لااقل در این روز از چیزهای دیگر نگوییم بهتر! باشد تا در زمانی دیگر که چندان دیر نخواهد بود به آنها بپردازیم!!!

و البته باز هم در روز تولد هر کسی رسم است که برای او آرزوی عمری پربرکت طلب میکنند و روزی‌اش را پررونق.. همیشه رسم است که در جشن‌ها و مناسبتهای اینچنینی از درگاه الهی چنین خواسته‌هایی مطرح میشود.

پس به همین رسم زیبا برای گرگان و گرگانیان و گرگاندوستان آرزوی سالی زیبا برایشان میکنیم و این جشن را با هم گرامی میداریم... باشد تا در سال آینده که فقط 12ماه بیشتر به آن باقی نمانده! شاهد گرگان دارای شاخصه‌های مثبت و درخور شان نام بلندآوازه استراباد و گرگان باشیم. آرزویی که هر چند باید خدا بخواهد ولی همت انسانی را طلب میکند و انجام وظیفه شهروندی و حس مسئولیت پذیری مسئولین این شهر تاریخی...

پاینده باد ایران سرفراز                    جاودان نام گرگان زیبا

/ 3 نظر / 10 بازدید
rahbar

happy gorgan day's

رعنا

جاودان نام گرگان زیبا[لبخند]