دیپلماسی صلح

با گذشت سالها از گشودن پرونده هسته‌ای کشور، پرونده ای که شاید بی مورد بودن آن از ابتدا بر خود طرفهای مدعی غربی نیز عیان بود ظاهرا این پروسه به سمت و سوی اعتمادسازی میباشد. پرونده ای که هرچند در دولتهای قبل نیز روی آن کار شده بود ولی با روندی که از ابتدای دولت یازدهم پیش گرفته شد، طرفهای غربی نیز در نهایت و طی مذاکراتی که در جریان است، چاره‌ای جز اذعان به صلح آمیز بودن و تایید روند پیش گرفته شده ایران طی دو دهه اخیر را نخواهند داشت. روند اعتمادسازی که امروز شاهد آن هستیم نه فقط گفتمانی در چارچوب پرونده هسته‌ای؛ بلکه گفتمانی است که نشان از تسلط تیم ایرانی دارد. تیمی که شاید کمتر کشوری در دنیای امروز و در مسایل مختلف بین‌المللی از آن برخوردار باشد.

به هر صورت برای همه این تیم مذاکره کننده که با صداقت و تسلط و به حرکت درآوردن دیپلماسی عمومی موجی از امید را در طیف های مختلف جامعه نمایان کرده‌اند، آرزوی سلامتی و توفیق بیش از پیش را دارم.

/ 5 نظر / 21 بازدید
معتمدی

درود بر دیپلماسی

میثم

البته اگه یک سری دوست نما در داخل بگذارند .

احسان مهدوی

درود بر مرد دیپلماسی ظریف واقعا موجب افتخار ما هستند با این شیوه برخوردشون

رضا حسینی

آخ سوختن اسراییلیا و عربستان

تاکسی شهری

[گل]