واقعیت را چه کسی بیان می کند؟

طی روزهای اخیر و شاید بهتر بگویم طی ماه های اخیر که گفته و شنیده ها و فراتر از آنها بگذریم... حکایت ها از جدالی سخت بین اعضاء شورای شهر  گرگان و شهردار منتخب همین شورا است، در اینکه شهردار در انجام و پایان رساندن اهداف خود جدی و مصمم است جای تردیدی نیست و نقطه قوت اوست ولی همه مسائل از آنجا نشات میگیرد که چرا نباید شهردار به منتخبین شورا پاسخگو باشد تا صدای ایشان که خواهان پاسخگویی او هستند بلند شود؟ اما شهردار منتخب شورا مسایلی را هم در مصاحبه اخیر خود بیان کرده بود که با پاسخ های به جا و منطقی و به عینه گرزین فرماندار سابق  مواجه شده است. نکته ای بالاخص پس از سخنان آقای جعفر گرزین ذهنم را به خودش مشغول کرد. نکته ای که توسط ایشان بیان شد این بود که چطور صادقلو می گوید گرگان از 25سال پیش بابل و ساری عقب تر است؟ البته جناب گرزین فراموش کردند که معیار جناب صادقلو از پیشرفت شهر به احداث روگذر و زیرگذر بر می گردد نه آن خدماتی که شما ذکر کردید که در طول دوران شما و کریمی انجام شد، هر چند که احداث روگذر و زیرگذر در همان شهرهای نامبرده، طی دهه اخیر بوده است و باقی مسایلی که بیان آنها فقط تکرار سخنان گرزین فزماندار خواهد بود. و اما یک سوال دیگر چه کسی است که نداند اداره کردن شهر با هزینه های سنگین هنر نیست؟! غیر از این است که در طی این دوره عوارض شهرداری که به درب منازل مردم ارسال شده است با افزایش 400 الی 500درصدی مواجه شده و با این رقم افزایش درآمدهای عوارض، درآمدهای ثابت و پایدار ایجاد نشده است؟؟

و مسایل بسیار دیگری که از سوی کارشناسان و صاحب نظرانی به مراتب صاحب نظر تر از اینجانب بیان شده است.. باقی تا فرصتی دیگر...

/ 0 نظر / 118 بازدید