صدای تمام مظلومین را بشنویم

همچنان جنگی که با سازماندهی همه جانبه سران پول و قدرت در فلسطین به راه افتاده در جریان است و حامیان بزرگ رژیم خونخوار و جعلی صهیونیستی هر روز بیش از گذشته خود را نشان میدهند. اما به هر ترتیب مظلومیت این ملت به حق و به خوبی در نگاه و نظر جهانیان آمده و بسیاری از ملت ها به حمایت از آنها برخواسته اند.

خوشبختانه شاید برای اولین بار در بسیاری از لایه های اجتماعی ایران تحلیل نسبتا یکنواختی نسبت به اعمال و ماهیت رژیم صهیونیستی بوجود آمده است.

ولی در این میان مردم مظلومی هستند که نزدیکترین مردم جهان به ما هستند و هیچ کس صدای آنها را به نحو مطلوب انعکاس نمی دهد.

بله؛ مردم عراق را میگویم که متاسفانه حتی پیش از جنایت غزه هم ددمنشی هم پیمانان صهیونیستها در حق آنها و کشتارشان به گوش کسی نمی رسید. جنایت و قتل عامی که علیه مردم عراق و بخش عظیمی از مردم این کشور در جریان است کمتر از جنایت فلسطین نیست.   هر چند کودک کشی رژیم اسراییل تردیدی در انعکاس این واقعه دردناک نمی گذارد ولی جنایت در در حق شیعیان پاکستان، بحرین، الجزایر ، عربستان و نیجریه و ... همه باید دیده شوند.

صدای تمام مظلومین را بشنویم

/ 3 نظر / 14 بازدید
یک گوش برای حرفای شما

حرف شما درست.امافک کنم تمرکزرسانه ها روی غزه بخاطرحجم وسیع کشتارباشه اونم کودک کشی...ولی درعین حال مظلومیت شیعه انکارناپذیره.

قلی پور

درود بر شما و قلم و قدمتان استوار و پاربرجا باد!