ای قوم به حج رفته...

پس از رفتار شنیع و دور از شان که مامورین عربستانی با دو نفر از حجاج ایرانی در این کشور داشتند و موج اعتراضات که در شبکه های اجتماعی شاهد آن بودیم، موضع گیری های رسمی علماء، خطیبان جمعه و مسئولین محترم را هم شاهد بودیم.

به هر صورت از این تازه به دوران رسیدگان قدرت کشورهای حاشیه خلیج فارس که حتی بر مردمان خود نیز آنگونه ظلم می کنند که شاهدش هستیم و پول های مردم این منطقه را به جای خرج کردن در مسیر اعتلای اسلام و ملتهای مسلمان منطقه، صرف عیش و نوش و پرورش و تسلیح تروریستها و پرکردن باک اربابانشان می کنند جز این انتظاری نیست که بر زوار و مهمانان آن سرزمین مقدس اینگونه رفتار نمایند و از ما هم تا این ستمکاران بی بند و بار بر اریکه قدرت هستند و دیری نخواهد پایید که سقوط را بر صعود و ننگ را به جای سعود! پیش چشمان خود ببینند، حداقل نرفتن به خانه خدا که در اسارت آنها است از دستمان بر می آید.

 و چه زیبا گفت رضا صادقی این خواننده محبوب و دوست داشتنی با تکرار آن دو بیت:

اى قوم به حج رفته کجایید، کجایید
معشوق هـمینجاست بیایید، بیایید
معشوق تو هـمسایه دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته ، شما در چه هـوایید

امیدوارم هر چه زودتر سفرها به سرزمین حجاز به صورت رسمی متوقف شود. سفرهایی بی حاصل که هر چند بعضا به نیتهای خالصانه انجام می شود ولی اکثر آنها جنبه تشریفاتی و تجاری دارد.ضمن اینکه باید بگویم فرهنگ ایرانی و ایرانی با فرهنگ با هرگونه توهین به هر قومیتی به هر بهانه ای مخالف است.

/ 0 نظر / 117 بازدید