حریم و حرمت استان و شهرها باید حفظ شود

امروزه و با گسترش شهرنشینی و بالطبع، هجوم به شهرهایی با جاذبه های مختلف حاشیه نشینی در شهرهای مختلف دیده می شود. از حاشیه های بزهکار تا حاشیه هایی که مولد بوده اند و باز هم بالطبع نوع برخورد با این دو حاشیه باید تفاوت داشته باشد.

برخورد با حاشیه های شهری از برخوردهای سازنده تا برخوردهای ناکارآمد و برخوردهای سخت و خشن تا برخوردهایی ضعیف انجام شده است. هر چند که در مورد حاشیه و حاشیه نشینی در شهر به شخصه و در مورد گرگان، قائل به تفکیک حاشیه ها و حتی حاشیه نشین ها هستم و بسیار و اغلب این حاشیه نشین ها را انسانهایی شریف و صاحب کرامت انسانی می دانم؛ در حاشیه های گرگان امور بسیار مثبتی انجام شده که جای تقدیر دارد و نمی توان از آن گذشت.

ولی نکته مد نظر و مهم در این مختصر نوشتار این است که با توجه به مشاهدات عینی و بررسی که در یکی از این حاشیه ها داشتم و در کمتر از یک دهه آینده بطور حتم یکی از محلات شهر گرگان خواهد بود دارای نگرانی هایی هستم که بد نیست به اختصار یادآور شوم

1-با وجود اینکه اهالی اولیه این روستا مهاجرینی از خارج از استان بودند و اغلب آنها نیز از عزیزان سیستانی بودند، افرادی زحمت کش و عزتمند بوده اند ولی امروزه این افراد به شدت در تنگنای بدنامی ناشی از بزهکاری های مهاجرین بعدی که طی دو دهه اخیر وارد روستا شدند که بعضا از اتباع غیرمجازند، هستند.

2-اهالی اولیه روستا(محله حاشیه نشین گرگان) به شدت دارای تنگنای مالی و فقیر هستند و اهالی جدید روستا که بعضا یا مهاجرین خارجی فاقد مجوز می باشند و یا افرادی هستند که به واسطه فروش و توزیع مواد مخدر در سطح استان، دارای تمکن مالی بالا و ثروتی بی اندازه اند!!!

3-ترکیب جمعیتی این روستا همان تمکن مالی بالای برخی از تازه واردین طی یک دهه اخیر و به واسطه تعدد زوجاتی که در میان آنها به وفور میباشد تغییر کرده و اهالی جدید با تعداد موالید بالا، نسبت جمعیتی را تغییر داده اند.

4-شورای این روستا به واسطه دریافت مبالغی غیر قانونی، مبادرت به اعطای غیرقانونی انشعاب آب، برق و... به مهاجرین و اتباع خارجی می نمایند.

امید است این دست محلات که در حاشیه شهر گرگان و ایضاً برخی مناطق دیگر استان مورد توجه جدی مسئولین امر قرار گیرند و راهکاری متناسب که شان بسیاری از سکنه این مناطق که افرادی محترم و زحمتکش هستند، مورد توجه قرار گیرد.

در پایان توجه به این حاشیه ها باید به گونه ای مورد اهتمام قرار گیرد تا نه حرمت ساکنین اولیه آن شکسته شود و نه محله و شهری از سنگرهایی مطمئن در برابر هجمه فساد و فحشاء بی‌بهره و خالی شوند.

/ 0 نظر / 118 بازدید