پیشنهاداتی برای برگزاری بهتر روز گرگان

کمتر شهری در کشور است که روزی مختص به خود در تقویم داشته باشد و در این میان گرگان یکی از آن شهرهاست که خوشبختانه از این روز که می‌توان از آن به عنوان محملی برای برد تبلیغاتی و توجه بیشتر به توسعه و پیشرفت گرگان زمین تاریخی استفاده کرد، برخوردار است.

نامگذاری روزی به نام روز گرگان اقدامی پسندیده و حرکتی بزرگ بود که -با وجود نقدهایی که به تاریخ نامگذاری آن می‌شد و می‌شود- کسی در اینکه اصل این اقدام، کار بزرگی بود شکی ندارد و البته دیگر تغییر دادن آن حتی با پذیرش انتقادهای وارد به آن، اقدام جالبی نخواهد بود و اقدام امسال شورا و شهرداری در اهتمام به این روز و گرامیداشت آن نشان از رسیدن به این بلوغ دارد.

اما این روزها با وجود اینکه در سطح شهر تبلیغات این روز را می‌بینیم و این اقدام سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و شورای شهر اقدام خوب و درخوری بوده ولی برای بهتر برگزار نمودن این روز چند پیشنهاد میکنم:

1-در روزنامه‌های سراسری و استانی و همچنین فضای مجازی جای اقدامات مناسب خالی است که می‌طلبد تا بیشتر کار شود تا در سطح ملی از آن بهره‌برداری نمود.

2-زیاد از گردشگری سخن گفته شده ولی همین روز گرگان با توجه به اینکه در فصل و ماه خوبی به لحاظ آب و هوایی قرار دارد می تواند امتیاز بزرگی برای این امر -توجه به گرگان‌گردی و قابلیتهای توریستی و گردشگری آن- باشد.

3-در تقویم برگزاری روز و هفته گرگان، جشنواره وبلاگنویسی هم دیده شده که البته با توجه به پست قبلی(سکوت وبلاگی) بعید است جای چندانی برای ارتقاء نسبت به جشنواره های وبلاگنویسی پیشین داشته باشد و بیشتر شاهد حضور وبلاگهای یک شبه! خواهیم بود که بعد از جشنواره تعطیل خواهند شد که در همین رابطه بهتر است به فعالان وبلاگنویس در سراسر کشور با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله توجه به سرزمین گرگان و ... پرداخته شود. 

4-بسیار خوب است تا با تبلیغ این روز در سایتهای معتبر خبری و خبرگزاریهای کشوری به آن پرداخته شود تا بسیاری از وبلاگنویسان علاقمند به استان و گرگان زمین تاریخی -این نام بلند آوازه در شمال ایران عزیز- از سراسر کشور گردهم آیند.

/ 0 نظر / 18 بازدید