مافیای شکار با ممنوعیت شکار و اسلحه محدود شود

با وجود اینکه درصد حضور نیروهای محیط بان در عرصه های مختلف منابع طبیعی و جنگلهای ایران از سرانه استاندارد جهان بسیار کمتر است و به نوعی این عرصه ها بدون حفاظ رها شده‌اند(!!!)، هر از گاهی محیطبانان موجود که بعضا با سماجت و جانفشانی خاصی به اهتمام در وظایف محوله مشغولند و بر سر شکارچیانی که مرزهای انسانی و اخلاق را زیر پای گذاشته‌اند خراب می‌شوند، با حملات وحشیانه مافیای شکارچیان روبرو می‌شوند.

هرچند که برخی از شکارچیان مثل شکارچی کردستانی به آن صورت اسلحه خود را کنار می‌گذارد ولی به هر صورت در این وضعیت بغرنج محیط زیست ایران ساز و کاری می‌تواند در پیش گرفته شود که حمل هرگونه اسلحه شکاری ممنوع شود و در این مسیر توجه به قاچاقچیان اسلحه امر درستی نخواهد بود چراکه همین موضوع در مورد قاچاقچیان سلاح گرم نیز می‌تواند باشد ولی به خوبی کنترل شده است.

در پایان سوالهایی مطرح است؛ واقعا محیط زیست ایران چقدر ظرفیت شکار دارد که حتی در فصل شکار شاهد ارائه مجوز شکار جانوری باشیم؟! ثانیا درآمد دولت و سازمان حفاظت محیط زیست از محل جواز شکار را نمی توان به گونه ای تامین کرد که سازمان از طرفی دیگر هزینه های سنگین حمایت از گونه های در آستانه انقراض کاهش یابد و البته سازمان شاهد آسیب دیدن یا کشته شدن محیط بانان خدوم خود نباشد؟

/ 1 نظر / 21 بازدید
نکته بین

امان از دست این شکارچی ها. به قول خودشون ورزشه. غلط کردین که ورزشه.